Публічна інформація
Депутатський корпус
Sinoptik.UA
Статистика

Головні події

Головна » 2018 » Червень » 11 » Звіт "ДНЗ Віночок за 2017-2018 роки".
11:46
Звіт "ДНЗ Віночок за 2017-2018 роки".
ЗВІТ КЕРІВНИКА
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (САДОК) « Віночок » ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
від 23.05.2018 р.
Звіт Н.В.Косенко
Порядок денний:
– Аналіз виконання річного плану КЗ «ДНЗ Віночок» за 2017/2018 н.р.
– Стан харчування та відвідування дітей у закладі.
– Матеріально–технічний стан закладу.
– Питання господарчого характеру.
– Перспектива розвитку закладу.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (садок) « Віночок » Великокардашинської сільської ради» розташований за адресою: 75610 Херсонська обл.., Голопристанський р-н., с.Велика Кардашинка, вул.. Кримська 1-А.
Заклад розташований у типовій будівлі, загальна проектна потужність 55 місць, розрахункова місткість 55 місць, В 2017/2018 навчальному році дошкільний заклад відвідувало 68 дітей і функціонувало 4 групи (у т.ч 2 групи (46 дітей) - дошкільного віку, 1 група (12 дітей) короткотривалого перебування, 1 (10 дітей)- логопедична група ).
Групи комплектувалися за віковими ознаками .
Дошкільний заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи груп в дошкільному навчальному закладі:
- з 9 годинним перебуванням - 2 груп;
- з 3 годинним перебуванням – 1 група; - логопедична група 2 години.
В ДНЗ « Віночок » працює 11 співробітників:
- 5 педагогічних працівників;
- 6 осіб обслуговуючого та технічного персоналу;
- 1 знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цівільну оборону»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Світ дитинства».
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

• Вжиті завідувачем заходи щодо
охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811) було проведено облік дітей від 0 до 6 років, створено банк даних. Усього на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, за даними обліку мешкає 166 дитини від 0 до 6років. В дошкільному закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку . Був проведений педагогічний патронат дітей 4-5 років, які не відвідують дитячий садок. Вихователі проінформували батьків про можливі форми здобуття освіти їх дітьми та запросили відвідувати групу короткотривалого перебування дітей. В ДНЗ розроблені заходи щодо залучення цих дітей до занять, свят та розваг. В 2017/2018 навчальному році діти п’ятирічного віку 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. В дошкільному закладі функціонувала група короткотривалого перебування при Малокардашинській ЗОШ, де з дітьми проводились цікаві заняття, розваги тощо.
Упродовж року була організована робота консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують дошкільний заклад.
З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей «Ласкаво просимо до нас» для батьків вихованців та жителів села. Діти та їх батьки мали можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, відвідати заняття, фотовиставки, виставки-вернісажі дитячих малюнків.

• Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження
інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс

Упродовж навчального року в ДНЗ проводилась методична робота, спрямована на професійне зростання педагогічного досвіду кожного вихователя та педагогів-спеціалістів, створення належних умов для творчого розвитку вихователів.
Методичний кабінет дошкільного закладу здійснював науково - методичне забезпечення та інформування педагогів, працював над створенням системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вихователів, впровадження досягнень передового педагогічного досвіду, інноваційних методик та забезпечення їх практичної реалізації.
В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті.
Протягом 2017/2018 року в освітньо – виховний процес впроваджувалися інноваційні та ефективні педагогічні технології, що сприяли підвищенню результативності роботи з дітьми, а саме:
- технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ) та нетрадиційні техніки малювання - всі педагоги;
- елементи лікувальної фізкультури для корекції та профілактики плоскостопості і порушень постави на заняттях з фізичної культури
( за методикою Єфименко);
- « Розумні палички » методика Кюїзенера, елементи якої використовувались на заняттях з математики;
- Елементи методики Марії Монтессорі.
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили різноманітні види занять: тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття що забезпечувало високу продуктивність діяльності дітей.
Методична робота спрямовувалась на організацію роботи з усіма категоріями педагогічних працівників, диференційовано здійснювався вибір форм і методів навчання. Усі педагоги дошкільного закладу були охоплені різноманітними формами підвищення кваліфікації: відвідували методичні об’єднання для вихователів груп дошкільного віку, семінари-практикуми, майстер-класи.
Протягом року методичний кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами за власний рахунок педагогів. Педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.
Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування занять, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільних закладів району, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації. В 2017/2018 навчальному році пройшла атестацію вихователю Косенко Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».
Протягом року плідно працювали вихователі і використовували в роботі нові педагогічні ідей та технології, нетрадиційні форми роботи з дітьми, розроблялись моделі планування освітнього процесу, проводились консультації щодо використання даних моделей.
Система проведення методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показала, що всі заходи носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.
Вихователі будували свою роботу з урахуванням сучасних вимог в навчанні та вихованні та поставлених на рік завдань, а саме:
1.Поглиблення роботи з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій, безпеки життєдіяльності дошкільників та захисту від надзвичайних ситуацій
2.Виховання патріотичних почуттів у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
3.Організація роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Світ дитинства ».
Реалізація педагогічним колективом поставлених завдань відбувалась шляхом проведення різноманітних методичних заходів з вихователями та дітьми. Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Дотримувалися принципи перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Форми методичної роботи
З метою вивчення та розвитку педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності в ДНЗ використовувались різні форми роботи з педагогами: індивідуальні, групові та масові.
Методичні заходи, а саме - педагогічні ради, консультації, семінари
теоретичні та практичні, колективні перегляди, сприяли розвитку
педагогічного процесу. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми
методичної роботи: проблемний стіл, методичний ринг, ділові ігри, диспути,
дискусії, вікторини, КВК, робота в групах, практичне моделювання власних
розробок тощо), в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.
Заслуговує на увагу проведення консультацій з використанням
інтерактивних методів, коли педагоги не лише сприймають інформацію, а й
залучаються до широкого обговорення теми, що висвітлюється, діляться
власним досвідом.
Вихователі використовують в своїй роботі технології розвиваючого навчання та інтерактивні методи роботи з дітьми. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних та матеріали кращих досвідів педагогів закладу та колег району.

Збереження та зміцнення здоров’я
вихованців та педагогічних працівників.

Одним з приорітетних напрямків керівника є збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.
Оздоровчі заходи розроблені, проводяться постійно, оздоровлення дітей організовано в умовах закладу (дихальна гімнастика, гімнастика пробудження, фізкомплекси на прогулянці та інші), ефективність проведення оздоровчих заходів позитивна.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».
Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Розклад занять складений з урахуванням чергування навантаження на розумову діяльність та фізичний розвиток.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
Медичною сестрою були розроблені заходи щодо профілактики захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.
На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:
- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;
- систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;
- корекцією працездатності дітей на заняттях;
- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процессу, постійною співпрацею з родинами вихованців;
- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;
- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.
Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендацій медичної сестри щодо стану здоров’я кожної дитини. Раз на місяць у кожній віковій групі проводився медико-педагогічний контроль фізкультурного заняття з фізкультури. Результати показали, що фізичне навантаження та моторна щільність заняття з фізичної культури відповідали нормі.
Проведення такої фізкультурно-оздоровчої роботи на кінець року дає позитивні результати: зменшилась кількість дітей, які мають порушення осанки та плоскостопість.

• Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.
Упродовж навчального року проводилась відповідна робота щодо прав дитинства та соціального захисту вихованців дошкільного закладу.
У ДНЗ в наявності добірка нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі прав та охорони дитинства.
Здійснювалась соціальна підтримка: діти з багатодітних родин сплачують 50% від вартості харчування.
У дошкільному навчальному закладі упродовж навчального року були проведені: свято до Міжнародного Дня захисту дітей «Наше дитинство-найкраща пора», тематичне заняття по ознайомленню дітей з правами дитини, до Міжнародного дня інвалідів на тему: «Ми такі як ви», «Навколо себе знайдемо добро і співчуття», проведені виставки дитячих малюнків на тему «Всі діти однакові», заняття-бесіди з правового виховання : «У нас такі права, як у всіх». На святі Миколая всі діти отримали солодощі.
Вихователями систематично надавалася консультативна допомога батькам
Упродовж навчального року до управління освіти своєчасно надавались відповідні звіти та інформація.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу
До вирішення проблеми зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу у 2017/2018 навчальному році здійснювалось завдяки залученню батьків.
За кошти міського бюджету в літку 2017 року в закладі:
- замінено 4 крани на харчоблоці, 3 крани в групі, 1 кран на прачці;
- придбана автоматична пральна машина;
- зроблено поточний ремонт закладу;
- проведено перевірку заземлення та електровимірювання;
- відремонтована холодильна шафа;
- здійснена чистка каналізації;
- придбано 25 комплектів постільної білизни;
- 4 покривала;
- 4 подушки;
- 4 ковдри;
- 4 матраца;
- 4 2-х ярусних ліжка.
Зокрема, за допомогою батьків у 2017/2018 навчальному році: - проведено поточний ремонт на спортивному майданчику (пофарбовано спортивні та ігрові споруди);
- відремонтовано 15 дитячих ліжок;
- придбано коврове покриття до молодшої групи;
- придбані іграшки для дітей в кожну групу;
- придбане рідке мило, туалетний папір, серветки для дітей.
Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу вжиті такі заходи: доповідні до голови сільської ради, звернення до депутатів та батьків на загальних зборах.

Організації харчування дітей у відповідності до вимог нормативних документів
Організація харчування дітей у ДНЗ « Віночок » протягом 2017/2018 навчального року здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 та інших нормативних документів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» у закладі діти з багатодітних сімей забезпечені харчуванням з розрахунку 50% від вартості харчування на день.

У режимі ДНЗ велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я вихованців.
У закладі були розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування вихованців, якими передбачено:
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- удосконалення різноманітності раціону харчування;
- виховання культури прийому їжі;
- пропаганда здорового способу життя.
Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідали віку, стану здоров’я вихованців, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для дошкільних закладів.
Аналіз виконання норм харчування
№ Назва продукту Норма на одну дитину
Фактичне споживання однією дитиною Відхилення ( +,- ) Виконання норм %
ясла сад всього сад ясла сад ясла сад
1. М'ясо,м'ясо продукти ( кг ) 100 303.737 62.5 62.5%
2. Риба ( кг )
45 152.763 31.4 69.8%
3. Олія соняшникова 9 38.88 8 88.9%
4. Масло вершкове ( кг ) 21 97.2 20 95.2%
5. Молоко ( л )
400 1458 300 75%
6. Сир кисломолочний 45 194.40 40 88.8%
7. Сир твердий (кг) 5 17.010 3.5 70%
8. Яйце (шт.)
0.5 775 0.159 31.9.%
9. Цукор (кг)
45 194.4 40 88.8%
10. Картопля (кг)
190 910.400 187.3 98.5%
11. Овочі (кг)
230 583.1 119.9 52.1%
12. Фрукти (кг)
100 145.8 30 30%
13. Соки (л)
70 291.6 60 85.7%
14. Крупи (кг)
45 218.5 44.9 99.9%
15. Борошно (кг)
25 97.2 20 80%
16.
Хліб
110
534.6
110
100%

17.
Сметана
10
38.88
8
80%

18. Сухофрукти
10 48.4 9.95 99.5%

Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:
- заявки постачальникам подавались вчасно,
- меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню,
- всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів),
- проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.
Облік виконання грошових норм продуктів харчування протягом року вівся по накопичувальній відомості кожного місяця
Порівняння виконання грошової норми з попередніми роками
(в грн) 2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік

Грошові норми 9.59 грн/день 16.53 грн/день 18 грн/день 21 грн/день 21 грн/день
Згідно із грошовими нормами харчування, затвердженими рішенням Великокардашинської сільської ради та затвердженим обсягом асигнувань на харчування у КЗ «ДНЗ Віночок» вартість харчування складає - 21,00 грн. (з розрахунку: 60% – бюджетні кошти та 40% – батьківська плата);
Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі (садку) « Віночок » відповідав режиму роботи закладу та вікових груп.
Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні. Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці. Але є потреба у заміні халатів.
В ДНЗ проводилася систематична і планомірна робота: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалося згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв. Кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінював якість її приготування, відбирав добові, які зберігалися протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і були показником якості роботи кухарів.
Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснювався постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходили до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчили про їх якість і безпечність.
Завідувач господарством - сестра медична вела суворий облік продуктів харчування, який фіксувався у «Книзі складського обліку», де вказувалася дата їх надходження, постачальник тощо. Завідувач господарством дотримувалась термінів реалізації продуктів, планував своєчасне забезпечення основними продуктами харчування, здійснював їх видачу на харчоблок згідно меню.
Кухар закладу відповідав за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технології приготування.
Згідно з санітарними нормами на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби, наявні методичні рекомендації щодо їх застосування, розроблені на основі «Регламенту із застосування дезінфікуючих засобів» та затверджені заступником Головного державного санітарного лікаря України Л.М. Мухарською від 09.09.2005 № 0080-R-05 з метою дезінфекції об'єктів. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці. На харчоблоці потрібно встановити вентиляційну трубу.
На харчоблоці та у куточках помічників вихователя у наявності Інструкції щодо правил миття посуду, інвентарю та обладнання, використання миючих засобів.
Системи холодного, гарячого водопостачання знаходяться у робочому стані.
Медична старша проводила санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, проводила заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.
Завідувач, сестра медична , вихователі груп також проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалося у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалося на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалося в інформаційних куточках ДНЗ
Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі стало добре самопочуття дітей, відсутність шлунково – кишкових захворювань, позитивні показники антропометричних вимірів дітей, позитивні показники лабораторного контролю за якістю харчування.
Однак, спостерігався вагомий недолік в організації дитячого харчування, а саме: невиконання норм через високі ціни на продукти харчування: м’яса, риби, сиру м’якого,сметани, овочів, фруктів, твердого сиру та фруктових соків.

Організація медичного обслуговування дошкільників

Медичне обслуговування дітей у 2017/2018 навчальному році у дошкільному навчальному закладі здійснювалося згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».
В ДНЗ створені відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини.
З перших днів перебування дитини у закладі проводився постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я.
Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснювалося сестрою медичною Антоновою О.С.
Медична сестра здійснювала контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань.
У дошкільному закладі є медичний кабінет, але за відсутності фінансування укомплектований не в повному обсязі. Також є ізолятор на 1 ліжко. Оздоровчо-загартовуючи заходи проводились постійно, їх ефективність позитивна.
Проблема оздоровлення дітей розглядалась на педрадах, батьківських зборах із запрошенням сестри медичної, на нарадах.
Сестра медична постійно здійснювала медичний контроль за станом здоров’я дітей, організацією загартовування та фізкультурних занять в залі, на прогулянці, консультувала педагогів, батьків з питань впливу занять фізкультурою та спортом на здоров’я малят.
Вся медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». У дошкільному закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи:
• контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
• здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
• проводилась санітарно-просвітницька робота для батьків через інформаційні куточки, екрани здоров’я.
Аналіз захворюваності свідчить про те, що в 2017 р. в дошкільному закладі протягом року проводилися протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на зниження інфекційних захворювань, тому спалахів інфекційних захворювань не зареєстровано.
У 2017/2018 навчальному році групові спалахи захворювань не зареєстровані. Дизентерія, ентероколіт, ангіна, скарлатина, краснуха, епідпаротит, вірусний гепатит, коклюш також не зареєстровано.
В дошкільному закладі протягом року проводилися протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на зниження інфекційних захворювань.
Відповідно до графіку, за наявності вакцин, надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення в умовах медичного пункту, проводилися лабораторні обстеження, огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого дошкільного віку. Антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.
Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводилася через бесіди та консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, заходи щодо зниження захворюваності. В групах вихователями проводиться консультативна робота, надаються методичні рекомендації та поради батькам щодо оздоровлення дітей вдома.
Працівники дошкільного закладу два рази на рік за графіком проходили медичні огляди та здавали заліки за санмінімумом.
Результати контрольно-аналітичної діяльності за медичною роботою засвідчили, що робота з цього питання проводилася систематично та планомірно.

• Організація роботи з профілактики захворювань
і оздоровлення дошкільників

Сестрою медичною були розроблені заходи щодо профілактики захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.
На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:
- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;
- систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;
- корекцією працездатності дітей на заняттях;
- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процессу, постійною співпрацею з родинами вихованців;
- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;
- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.
Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

• Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
• Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
• Організація догляду за дітьми.
• Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
• Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
• Робота з батьками.
Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.
Колектив дошкільного закладу у 2017/2018 навчальному році поглиблено працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про цивільний захист», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності.
Питання щодо запобігання дитячому травматизму систематично розглядались на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, під час колективних та індивідуальних консультацій, на батьківських зборах та засіданнях батьківського комітету дошкільного закладу.
З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття, бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. В травні був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей Метою проведення Тижня безпеки є поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя та здоров'я під час НС, а також розвиток у дітей високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, кмітливості, ініціативи, наполегливості, взаємодопомоги; вдосконалення елементарних теоретичних знань та практичних навичок дітей, співробітників у захисті від наслідків надзвичайних ситуацій; вивчення готовності дошкільного закладу до виконання завдань ЦЗ(ЦО). З дітьми була проведена евакуаційний тренінг з будівлі дошкільного закладу на випадок виникнення НС.
Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, були проведені розваги з даної тематики «Наш друг світлофор», «Про вогонь потрібно знати – з ним не можна жартувати». Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані заняття: «Абетка безпеки», «Подорож в країну дорожніх знаків», «Вогонь – друг , вогонь – ворог». Різноманітні форми роботи з дітьми (заняття, бесіди, читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, проведення розваг, використання дидактичних ігор) допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.
Але питання безпеки життєдіяльності дітей дуже актуальне і потребує постійного контролю.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діють батьківські комітети ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звіти про роботу батьківських комітетів груп.
Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.

Завідувач ДНЗ « Віночок » Н.В.Косенко
Категорія: Головні події | Переглядів: 613 | Додав: Lido_4_ka | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Історичні пам'ятки

На території Великокардашинської територіальної громади є безліч історичних памяток.

Докладніше...

Офіційні сайти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календар
Календар України
Курс валют
курс доллара к гривне
banker.ua

Власник сайту: Великокардашинська сільська рада © 2008-2019

вул. Миру, 19, с. Велика Кардашинка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75610,
Тел./факс (05539) 3-24-75, тел. 3-24-42, 3-24-95, 4-05-22
Е-mail: kardashinka@ukr.net